Đang tải...
Nếu tải chậm, xin hãy

ColaCRM - Bài 1: Giới thiệu Bản đọc của ColaCRM

Bản đọc trong ColaCRM bao gồm tất cả những báo cáo phân tích số liệu bạn muốn có

Ví dụ:
Báo cáo theo Doanh thu phát sinh/thanh toán với chi phí bán hàng và giá vốn
- Báo cáo Giờ ra số cho Marketer
Bạn có thể cập nhật miễn phí những báo cáo phân tích số liệu của ColaCRM mới nhất
Thật đơn giản là chỉ cần copy tính năng bạn muốn vào Bản đọc này là xong

Hướng dẫn cài đặt Bản đọc ColaCRM_Output

- Bước 1: Sao chép Bản ghi ColaCRM_Input vào thư mục mới của bạn
  + File > Make a copy...
ColaCRM - Bài 2: Giới thiệu Bản đọc của ColaCRM
   + Điền tên và chọn thư mục bạn muốn copy vào
ColaCRM - Bài 2: Giới thiệu Bản đọc của ColaCRM

Nếu bạn có góp ý hay gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, hãy liên hệ với tôi nhé.