Đang tải...
Nếu tải chậm, xin hãy

ColaCRM - Bài 2: Giới thiệu Bản ghi của ColaCRM

Bản ghi trong ColaCRM là bản ghi toàn bộ dữ liệu cần thiết

ColaCRM - Bài 1: Giới thiệu Bản ghi của ColaCRM
1. Doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán trên trang tính M01, T8_2018_01
- Bao gồm thông tin cần thiết cho tất mỗi đơn hàng (Tên khách hàng, Số điện thoại, Địa chỉ, Mã sản phẩm, Phí ship, Tổng thu, ...)
- Đơn hàng mỗi tháng sẽ được ghi trong 1 Trang tính (Sheet) trong file ColaCRM_Input được đặt tên theo cấu trúc T8_2018_01, T9_2018_01, T10_2018_01 ... (giới hạn mỗi trang tính tối đa là 2.000 đơn hàng để đảm bảo tốc độ tải trang, nhiều hơn cũng được nhưng sẽ tải trang chậm)
- Bạn chỉ cần sao chép mẫu có sẵn M01 và đổi tên theo đúng cấu trúc để ghi những tháng tiếp theo
- Giá vốn hàng bán tự động tính theo mỗi đơn hàng
- Không được thay đổi vị trí hay xoá các cột vì sẽ gây ra lỗi ở Bản đọc
- Đối với các dữ liệu không cần thiết, bạn có thể bỏ trống hoặc ẩn cột
2. Chi phí bán hàng trên trang tính M02
- Ghi chi phí quảng cáo các kênh Facebook, Google, ... mỗi ngày theo mẫu
3. Thông tin về sản phẩm trên trang tính Mã sản phẩm
- Mã sản phẩm
- Giá vốn
- Giá bán
- Tên sản phẩm
- Khối lượng sản phẩm
- ...
4. Trang tính Data
- Các giá trị trong Kinh doanh (Chiến dịch, Nguồn, Phương tiện, Nhân viên bán hàng, ...)
- Các trạng thái trong Kế toán (Chờ quyết toán, Đã quyết toán ...)
- Các trạng thái trong Xử lý (Khách hàng tiềm năng, Khách đã đặt hàng nhưng chưa được chuyển hàng, Khách đã đặt hàng và đã được chuyển hàng nhưng chưa thanh toán,  Khách đã đặt hàng, đã được chuyển hàng và đã thanh toán, Khách đã đặt hàng và đã được chuyển hàng nhưng khách không nhận, ...)
- Các trạng thái Level khách hàng (Khách hàng đã mua lần 1, đã mua lần 2, đã mua lần 3, ...)
- Thông tin về doanh nghiệp (Tên doanh nghiệp, Địa chỉ, Số điện thoại, Email, Website, Facebook, ...)
- ...

Hướng dẫn cài đặt Bản ghi ColaCRM_Input

- Bước 1: Sao chép Bản ghi ColaCRM_Input vào thư mục mới của bạn
  + File > Make a copy...
ColaCRM - Bài 1: Giới thiệu Bản ghi của ColaCRM
   + Điền tên và chọn thư mục bạn muốn copy vào
ColaCRM - Bài 1: Giới thiệu Bản ghi của ColaCRM
- Bước 2: Điền thông tin tuỳ chỉnh của bạn vào các trang tính

Nếu bạn có góp ý hay gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, hãy liên hệ với tôi nhé.