Đang tải...
Nếu tải chậm, xin hãy

ColaCRM - Báo cáo Doanh thu phát sinh/thanh toán với chi phí bán hàng và giá vốn

Giới thiệu Báo cáo Doanh thu phát sinh/thanh toán với chi phí bán hàng và giá vốn

(Mọi giá trị liệt kê dưới đây đều tuỳ biến được)
1. Doanh thu phát sinh:
  - Doanh thu tính theo thời gian phát sinh
  - Khách hàng đã đặt hàng nhưng chưa thanh toán vì khách COD
2. Doanh thu thanh toán:
  - Doanh thu tính theo thời gian thanh toán
  - Khách hàng đặt hàng và đã thanh toán, tiền đã về công ty, kế toán đã xác nhận
3. Chi phí bán hàng:
  - Là chi phí cho hoạt động bán hàng
  - Chi phí này là chắc chắn phải trả cho dù khách có nhận hàng hay không, đơn hàng có được gửi hay không, ...
  - Trong trường hợp này sử dụng cho Công ty kinh doanh online có chi trả chi phí Marketing online: tiền quảng cáo Facebook, Google, ... (chưa bao gồm lương nhân sự)
4. Giá vốn hàng bán:
  - Là tổng giá vốn của những sản phẩm mà khách hàng đã đặt
  - Trong trường hợp này sử dụng cho Công ty kinh doanh sản phẩm đặc biệt:
     + Xuất kho trong ngày - Khách đặt hàng sẽ được gửi đi ngay trong ngày
     + Hàng bị hoàn về cũng tính là tốn giá vốn

Ý nghĩa Báo cáo Doanh thu phát sinh/thanh toán với chi phí bán hàng và giá vốn

Với mô hình bán lẻ online, doanh thu phát sinh sẽ luôn lớn hơn doanh thu thanh toán. Chênh lệch này là do tiền khách mua hàng về chậm trong khoảng thời gian là t (thời gian xử lý đơn hàng, thời gian vận chuyển COD, thời gian thanh toán tiền COD, ...)
Sử dụng báo cáo doanh thu phát sinh và doanh thu thanh toán sẽ giúp bạn:
1. Thấy rõ được sự chênh lệch
2. Biết được chính xác số tiền mình còn
3. Biết được chính xác số tiền tối đa có thể về thêm
4. Có kế hoạch sử dụng tiền hợp lý và hiệu quả nhất cho tương lai

Hướng dẫn sử dụng Báo cáo Doanh thu phát sinh/thanh toán với chi phí bán hàng và giá vốn

1. Báo cáo theo doanh thu phát sinh
ColaCRM - Báo cáo Doanh thu phát sinh/thanh toán với chi phí bán hàng và giá vốn
2. Báo cáo theo doanh thanh toán
ColaCRM - Báo cáo Doanh thu phát sinh/thanh toán với chi phí bán hàng và giá vốn

Hướng dẫn cài đặt Báo cáo Doanh thu phát sinh/thanh toán với chi phí bán hàng và giá vốn

- Bước 1: Đăng ký sử dụng ColaCRM (Nếu bạn đã đăng ký thì bỏ qua bước này)
- Bước 2: Sao chép tính năng vào file ColaCRM_Output


Nếu bạn có góp ý hay gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, hãy liên hệ với tôi nhé.