Đang tải...
Nếu tải chậm, xin hãy

ColaCRM - Báo cáo Giờ ra số cho Marketer

Giới thiệu Báo cáo Giờ ra số cho Marketer

(Mọi giá trị liệt kê dưới đây đều tuỳ biến được)
1. Giờ ra số cho Marketer
- Thời điểm khách hàng comment, inbox, đăng ký hoặc đặt hàng
2. Tần suất
- Số comment, inbox, đăng ký hoặc đặt hàng mỗi giờ hàng ngày

Ý nghĩa Báo cáo Giờ ra số cho Marketer:

Với marketer/người chạy quảng cáo online, thời gian khách hàng thực hiện hành động mục tiêu thể hiện hành vi của khách hàng.
Sử dụng Báo cáo Giờ ra số cho Marketer sẽ giúp:
1. Biết được khung giờ khách hàng thực hiện hành động mục tiêu nhiều nhất để tập trung nguồn lực quảng cáo.
2. Tối ưu chi phí, công sức để đạt được kết quả tốt nhất

Hướng dẫn sử dụng Báo cáo Giờ ra số cho Marketer

ColaCRM - Báo cáo Giờ ra số cho Marketer

Hướng dẫn cài đặt Báo cáo Giờ ra số cho Marketer

- Bước 1: Đăng ký sử dụng ColaCRM (Nếu bạn đã đăng ký thì bỏ qua bước này)
- Bước 2: Sao chép tính năng vào file ColaCRM_Output


Nếu bạn có góp ý hay gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, hãy liên hệ với tôi nhé.