Đang tải...
Nếu tải chậm, xin hãy

Bài đăng mới nhất

ColaCRM - Bài 3: Kết nối Bản ghi và Bản đọc

Hướng dẫn kết nối Bản ghi và Bản đọc - Bước 1: Kết nối đơn hàng trên mỗi trang tính (ví dụ: T8_201…

ColaCRM - Bài 1: Giới thiệu Bản đọc của ColaCRM

Bản đọc trong ColaCRM bao gồm tất cả những báo cáo phân tích số liệu bạn muốn có Ví dụ: -  Báo cáo …

ColaCRM - Bài 2: Giới thiệu Bản ghi của ColaCRM

Bản ghi trong ColaCRM là bản ghi toàn bộ dữ liệu cần thiết 1. Doanh thu bán hàng và giá vốn hàng bán…

ColaCRM - Báo cáo Giờ ra số cho Marketer

Giới thiệu Báo cáo Giờ ra số cho Marketer (Mọi giá trị liệt kê dưới đây đều tuỳ biến được) 1. Giờ r…

ColaCRM - Báo cáo Doanh thu phát sinh/thanh toán với chi phí bán hàng và giá vốn

Giới thiệu Báo cáo Doanh thu phát sinh/thanh toán với chi phí bán hàng và giá vốn (Mọi giá trị liệ…

Cơ hội kinh doanh cho bạn nào biết SEO, làm website

Vấn đề: - Phòng kinh doanh công ty mình đang mở rộng kênh bán hàng. Nhận thấy kênh bán hàng qua we…

Học khởi nghiệp: NẾU LÀ NGƯỜI CỌ TOILET, HÃY LÀ NGƯỜI CỌ SẠCH NHẤT

Định hướng khởi nghiệp: NẾU LÀ NGƯỜI CỌ TOILET, HÃY LÀ NGƯỜI CỌ SẠCH NHẤT Bao nhiêu người thành cô…